obowiązkowe zajęcia WOPR

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH
zaprasza
RODZICÓW, DZIECI  I  MŁODZIEŻ uczestniczącą w zajęciach organizowanych przez WOPR  w ramach Mini Szkoły Ratownictwa Wodnego
w dniu 10 września (piątek) 2021 roku na godzinę:

17:00 – Rodzice z dziećmi urodzonymi w latach 2010 i młodsi

18:30 – Rodzice z młodzieżą urodzoną w latach 2007 – 2009

20:00 – Rodzice z młodzieżą urodzoną w latach  2006 i starsi

do  sali konferencyjnej, hali sportowej nr 2 przy ul. Pomologicznej 8, w Skierniewicach

na spotkanie podczas którego przekazane zostaną   informacje dotyczące spraw merytorycznych funkcjonowania MSRW WOPR w roku 2021/22:

 • dni, godziny zajęć
 • podział na grupy
 • szkolenie na stopień Młodszego Ratownika WOPR
 • szkolenie na stopień Ratownika WOPR
 • szkolenie w ramach specjalizacji – Specjalista Ratownictwa Wodnego – Ratownika Wodnego
 • dodatkowych zajęć organizowanych przez WOPR w 2021/22 roku

spraw formalnych funkcjonowania MSRW:

 • zasady uczestnictwa w zajęciach WOPR  w ramach MSRW
 • zawody
 • COVID-19
 • RODO
 • badania lekarskie
 • opłaty w 2021/22 roku.

Podczas spotkania dla dzieci zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu BLS/AED 

Z uwagi na wagę poruszanych spraw obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.
W przypadku braku możliwości obecności na zebraniu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 601 205 106) celem umówienia indywidualnego spotkania.