ZAGŁOSUJ na ZADANIE W-270 !

Budżet obywatelski samorządu województwa łódzkiego – głosujemy!

Głosujemy elektronicznie https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ do 31 X 2017 r. na jedno zadanie „BEZPIECZNIE NAD WODĄ – ZAJĘCIA EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE” przyznając 3 punkty.

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Program “Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjne i szkoleniowe” przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich, oraz dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, jego celem jest kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie. Program przedstawi dzieciom w wieku przedszkolnym w zabawny i ciekawy sposób wszystkie kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Zajęcia zostaną przeprowadzone w przedszkolach, na pływalniach, nad zbiornikami wodnymi na kąpieliskach. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach o charakterze edukacyjnym, dotyczącym unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwanie się sprzętem wykorzystywanym do ratownictwa.

Budżet1
 

Leave a Reply