XIV EUROPEJSKIE FORUM GOSPODARCZE 2021

🤩WOPR SKIERNIEWICE na XIV EUROPEJSKIE FORUM GOSPODARCZE — ŁÓDZKIE 2021😍

XIV Europejskie Forum Gospodarcze oficjalnie otwarte
Dzień pierwszy (27.10.2021 r.) dziesiątki paneli dyskusyjnych, sesje, a także wykłady motywacyjne i gala z rozdaniem Nagród Gospodarczych Województwa Łódzkiego na których byli obecni wśród gości członkowie władz WOPR Skierniewice oraz ich zaproszeni Partnerzy goście z Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych z Riwne w Ukrainie oraz Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Ukrainie.🎖

👉Podczas pierwszego dnia XIV EUROPEJSKIE FORUM GOSPODARCZE — ŁÓDZKIE 2021🥳

Odbyliśmy wiele spotkań i rozmów min. z Andrzejem Górczyńskim Członek Zarządu Województwa Łódzkiego (https://www.facebook.com/andrzej.gorczynski.9), uczestniczyliśmy w ciekawych panelach ale przede wszystkim WOPR Skierniewice podpisał porozumienie o współpracy z naszymi Partnerami z Ukrainy.👨‍💼

📝Podczas podpisania porozumienia oprócz jego sygnatariuszy obecni byli zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, WOPR Województwa Łódzkiego. 💧Podczas spotkania poruszono wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem na obszarach wodnych💦 w Polsce🇵🇱 i na Ukrainie🇺🇦. Zaproszeni goście otrzymali przygotowane przez Urząd Miasta w Skierniewicach Skierniewice oraz Urząd Marszałkowski materiały promujące Miasto Skierniewice I love SKC oraz Województwo łódzkie Województwo Łódzkie Łódzkie.pl

🇺🇦 Igor Grygus (https://www.facebook.com/grigus.igor)
Profesor, Doktor habilitowany nauk medycznych, Dyrektor, Instytut Ochrony Zdrowia, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, m. Riwne, Ukraina
Національний університет водного господарства та природокористування

🇺🇦 Oleksandr Nikolenko (https://www.facebook.com/oleksandr.nikolenko.7)
Zastępca Dyrektora ds. Prac Dydaktycznych i Metodycznych, Instytut Ochrony Zdrowia, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, m. Riwne, Ukraina
Нувгп National University of Water Managment And Nature Resourсes Use
Національний університет водного господарства та природокористування

🇺🇦 Natali Nesterchuk (https://www.facebook.com/natali.nesterchyk.1)
Kierownik Katedry Fizjoterapii Instytut Ochrony Zdrowia Narodowego
Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych m. Riwne, Ukraina
Національний університет водного господарства та природокористування

🇺🇦 Ira Turchyk (https://www.facebook.com/ira.turchyk)
Doktor habilitowany, Zastępca dyrektora ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, Ukraina
Drohobych State Pedagogical University of Name I.Frankо

🇺🇦 Natalya Kizlo (https://www.facebook.com/natalya.kizlo)
Profesor nadzwyczajny Katedry Sportu i Turystyki Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki, Ukraina
Drohobych State Pedagogical University of Name I.Frankо

🇵🇱 Dawid Mazurkiewicz (https://www.facebook.com/dyrektor.biura.96)
Dyrektor Departamentu Promocji w Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

🇵🇱 Marcin Szmaja (https://www.facebook.com/marcin.szmaja)
Zastępca Dyrektora Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

🇵🇱 Patryk Sokal (https://www.facebook.com/patryk.sokal.5)
Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa Łódzkiego
WOPR Województwa Łódzkiego

🇵🇱 Bernard Motylewski
Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach

🇵🇱 Zieliński Ewa
Dr, Członek Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach, Adiunkt w Katedrze Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum w Bydgoszczy
Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

🇵🇱 Kacper Piguła (https://www.facebook.com/Pigulaak)
Członek Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach, Menadżer strefy wodnej ds. ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa w największym zadaszonym parku wodnym w Europie – Suntago

🇵🇱 Piotr Wójcik (https://www.facebook.com/piotr.wojcik.98478)
Członek władz WOPR Oddział w Skierniewicach, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Profesora A. Pieniążka w Miedniewicach
Szkoła Podstawowa im prof Szczepana A Pieniążka w Miedniewicach

Pierwszy dzień zakończył się warsztatami praktycznymi z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych, które odbyły się w największym Parku Wodnym Suntago, które poprowadził Kacper Piguła

#EFGLODZKIE2021 #łódzkie
ℹ️(strona główna) https://forum.lodzkie.pl/
🎥(retransmisja) https://forum.lodzkie.pl/span-stylecolor-f00live-stream/span

Łódzkie dla biznesu