WOPR SKIERNIEWICE W WALCE Z COVID-19

ZADANIE W RAMACH PROGRAMU WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH
REALIZUJE W ROKU 2020 ZADANIE  POD TYTUŁEM
„WOPR SKIERNIEWICE W WALCE Z COVID – 19”

 

DZIAŁANIE II ZADANIA – ZREALIZOWANE

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach  podjęło   i zrealizowało działania profilaktyczno – prewencyjne, polegające na wyposażeniu  społeczności lokalnej w aktualną wiedzę z zakresu stosowania bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku nad wodą, w czasie  zagrożenia związanego z COVID-19. W ramach tego działania WOPR Skierniewice, przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Skierniewicach oraz Partnerami: Komendą Miejską Policji w Skierniewicach oraz Pływalnią Miejską „NAWA”, opracował  tablice edukacyjne przedstawiające i promujące w formie piktogramów oraz słownej,  bezpieczne zachowania w warunkach COVID-19 nad wodą.  Tablice  umieszczone zostały w miejscach najchętniej odwiedzanych przez wypoczywających nad skierniewickim Zalewem Zadębie,  przy przystani sprzętu pływającego, kąpielisku, zjeżdżalniach wodnych, ścieżce pieszo-rowerowej biegnącej wokół zalewu (przy skierniewickim „Jabłcusiu”) oraz wyciągu do Wakeboardingu.

 

Galeria zdjęć

 

DZIAŁANIE III ZADANIA – ZREALIZOWANE

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach   przeszkoliło 20 Ratowników wodnych ze Skierniewic z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy  osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie utraty zdrowia i życia w wodzie, w warunkach COVID-19. Wszyscy uczestnicy szkoleń zostali wyposażeni w specjalistyczne środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maski, przyłbice, mikrofartuchy, czepki, kombinezony, płyny do dezynfekcji, worki na odpady medyczne) wykorzystywane w warunkach pandemii.  Ratownicy wodni posiadający tytuł Ratownika w rozumieniu Ustawy o PRM z 2006 roku,  pogłębili swoją wiedzę i umiejętności  w zakresie wykonywania czynności ratowniczych i  postępowania w warunkach COVID-19. Szkolenie obejmowało  następujące obszary: etiologii i epidemiologii karonawirusa, prowadzenia wywiadu epidemiologicznego – SAMPLE, objawów klinicznych COVID-19, zarządzania przepływem pracy i zdrowiem, ochrony osobistej, procedury dezynfekcji sprzętu i obszaru potencjalnie skażonego, procedury usuwania płynów potencjalnie zakaźnych oraz utylizacji odpadów medycznych.  Ratownicy wodni  uzupełnili  swoja wiedzę również z ryzyka infekcji, podczas wykonywania swojej pracy  oraz z promocji zachowań prozdrowotnych, obejmujących różne sfery działalności człowieka, w tym odżywianie.  Podczas sesji praktycznej Ratownicy wodni nabyli wiedzę  specjalistyczną w zakresie bezpiecznego użycia specjalistycznych środków  ochrony indywidualnej, w przypadku  konieczności podjęcia działań  wobec osoby chorej na COVID-19.

 

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

 

Leave a Reply