WFOSIGW

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach realizuje w 2019 roku zadanie pod nazwą:
Zakup sprzętu do ratownictwa wodno-lodowego na potrzeby działań prowadzonych przez WOPR Oddział w Skierniewicach na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa nad wodą

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Całkowita wartość zadania: 220 000 PLN

Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 110 000 PLN

 

Leave a Reply