Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze członków WOPR Oddział w Skierniewicach, które odbędzie się w dniu 27 września ( niedziela ) 2015 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa ul. H. Sienkiewicza 10, w Skierniewicach, o godzinie 10.00 w I terminie oraz o godzinie 10.30 w II terminie.

Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze członków WOPR Oddział w Skierniewicach, które odbędzie się w dniu 27 września ( niedziela ) 2015 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa ul. H. Sienkiewicza 10, w Skierniewicach, o godzinie 10.00 w I terminie oraz o godzinie 10.30 w II terminie.

Przypominamy że, zgodnie ze statutem czynne i bierne prawo wyborcze na walnym zebraniu posiadają członkowie zwyczajni WOPR Oddział w Skierniewice opłacający regularnie składki członkowskie oraz mający opłaconą składkę członkowską na rok 2015, w związku z powyższym należy zabrać na zebranie legitymacje WOPR na podstawie której będą wydawane mandaty wyborcze. Bezpośrednio przed i podczas zebrania nie będzie możliwości opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ( tel. 601 205 106 ) z Prezesem WOPR Oddział w Skierniewicach Bernardem Motylewskim.

Uchwaa_nr_1
Uchwała nr 1

Uchwaa_nr_2
Uchwała nr 2

Uchwaa_nr_3
Uchwała nr 3

zacznik_nr_1
Porządek obrad

Leave a Reply