Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwyczajnych WOPR Oddział w Skierniewicach, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia (środa) 2022 roku w Szkole Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach 88, 96-100 Skierniewice o godzinie 8.30 w I terminie oraz o godzinie 9.00 w II terminie.

Przypominamy że, zgodnie ze statutem czynne i bierne prawo wyborcze na walnym zebraniu posiadają członkowie zwyczajni WOPR Oddział w Skierniewice opłacający regularnie składki członkowskie oraz mający opłaconą bieżącą składkę członkowską, na podstawie której będą wydawane mandaty wyborcze. Bezpośrednio przed i podczas zebrania nie będzie możliwości opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ( tel. 601 205 106 ) z Prezesem WOPR Oddział w Skierniewicach Bernardem Motylewskim.
Załączniki :

Leave a Reply