Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków zwyczajnych WOPR Oddział w Skierniewicach, które odbędzie się w dniu 14 czerwca (niedziela) 2020 roku w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Mokrej Prawej, 96-100 Skierniewice Mokra Prawa 82 A o godzinie 13.30 w I terminie oraz o godzinie 14.00 w II terminie.

Przypominamy że, zgodnie ze statutem czynne i bierne prawo wyborcze na walnym zebraniu posiadają członkowie zwyczajni WOPR Oddział w Skierniewice opłacający regularnie składki członkowskie oraz mający opłaconą bieżącą składkę członkowską, w związku z powyższym należy zabrać na zebranie legitymacje WOPR na podstawie której będą wydawane mandaty wyborcze. Bezpośrednio przed i podczas zebrania nie będzie możliwości opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ( tel. 601 205 106 ) z Prezesem WOPR Oddział w Skierniewicach Bernardem Motylewskim.
Załączniki :

Leave a Reply