SZKOLENIE WOPR – TEORIA WYKORZYSTANA W PRAKTYCE

SZKOLENIE WOPR – TEORIA WYKORZYSTANA W PRAKTYCE (ZDARZENIE NA MOKREJ PRAWEJ)

     W dniu 26 września około godziny 13.10 w miejscowości Mokra Prawa, w okolicy sklepu spożywczego, doszło do zdarzenia z udziałem pieszego. Jeden z rodziców dziecka biorącego udział w szkoleniu organizowanym przez WOPR, poinformował o zdarzeniu Instruktorów WOPR-Ratowników, co umożliwiło im podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do ratowania ludzkiego życia.

     Dwóch z czterech Instruktorów WOPR-Ratowników prowadzących szkolenie dla dzieci i młodzieży w ramach Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS w ramach zadania pt. „ Edukacja, promocja w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą i udzielania pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjno-szkoleniowe”, podjęło natychmiastowe działania polegające na przyjęciu zgłoszenia, dotarciu do poszkodowanego i udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Poszkodowanym okazał się mężczyzna w wieku około 50 lat, nadużywający alkoholu, chorujący na choroby przewlekłe, uskarżający się na ostry ból brzucha oraz klatki piersiowej, promieniujący do lewego ramienia i lewej łopatki. Po przybyciu na miejsce, zespół Instruktorów WOPR-Ratowników zastał grupę osób wraz z poszkodowanym, który leżał na poboczu, wstępnie zaopatrzony przez przypadkowego kierowcę i przechodniów. Świadkowie zdarzenia zeznali, że przenieśli mężczyznę ze skraju drogi. Jeden z nich widział, że w momencie, w którym poszkodowany się przewracał, uderzył tyłem głowy o asfalt, po czym doznał uogólnionych wstrząsów kloniczno-tonicznych o dużym nasileniu (objawy epilepsji). Przybyły na miejsce zdarzenia zespół Instruktorów WOPR-Ratowników przejął poszkodowanego, zebrał wywiad medyczny od świadków zdarzenia i poszkodowanego, w wyniku którego ustalił, że poszkodowany jest nałogowym alkoholikiem, który od kilku dni nie spożywał alkoholu. Ustalono, że chory doznał delirium tremens (padaczki alkoholowej) w przebiegu zespołu odstawiennego oraz rany tłuczonej okolicy potylicy- prawostronnie. W wyniku ataku padaczki chory doznał krwawienia z okolicy jamy ustnej i miał pogryziony język. Instruktorzy WOPR-Ratownicy zastosowali tlenoterapię bierną – podając poszkodowanemu tlen medyczny o przepływie 5-6 litrów na minutę na maskę twarzową z rezerwuarem, zapewniono komfort termiczny przez przykrycie poszkodowanego folią NRC, udzielono wsparcia psychicznego, ułożono poszkodowanego w pozycji na wznak, z ręczną stabilizacją odcinka szyjnego kręgosłupa, stale monitorując parametry krytyczne. Poszkodowanego przekazano zespołowi Ratownictwa Medycznego, który przybył na miejsce zdarzenia po około 20 min. Do akcji Instruktorzy WOPR-Ratownicy zadysponowali samochód służbowy WOPR z wyposażeniem medycznym umożliwiającym podjęcie działań medycznych w warunkach COVID 19.

     Na wyróżnienie zasługuje fakt wzorowej postawy społecznej wykazanej przez kierowcę busa, który zatrzymał się do zdarzenia i dokonał ewakuacji poszkodowanego z krawędzi ulicy w miejsce bezpieczne oraz rodzica dziecka biorącego udział w szkoleniu organizowanym przez WOPR, który wykazał zdrowo rozsądkową postawę przekazując niezwłocznie informację o zdarzeniu Instruktorom WOPR-Ratownikom prowadzącym szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Umożliwiło to podjęcie przez nich natychmiastowych działań zmierzających do ratowania ludzkiego życia.

     Działania te nie były by możliwe do podjęcia, bez systematycznego wsparcia WOPR przez Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta w Skierniewicach oraz Wojewodę Łódzkiego.