Spotkanie informacyjne – NOWY HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH
zaprasza RODZICÓW, DZIECI  I  MŁODZIEŻ uczestniczącą w zajęciach organizowanych przez WOPR  w ramach Mini Szkoły Ratownictwa Wodnego
na spotkanie informacje dotyczące funkcjonowania MSRW WOPR w roku 2020/21

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 września (sobota) 2020 roku zgodnie z harmonogramem:
10:00 – Rodzice z dziećmi urodzonymi w latach 2009 – 2010
12:00 – Rodzice z młodzieżą urodzoną w latach 2007 – 2008
14:00 – Rodzice z młodzieżą urodzoną w latach 2003 – 2006
w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Mokrej Prawej, 96-100 Skierniewice Mokra Prawa 82 A.

Na spotkaniu zostana poruszone sprawy merytoryczne:

 • dni, godziny zajęć
 • podział na grupy
 • szkolenie na stopień Młodszego Ratownika WOPR
 • szkolenie na stopień Ratownika WOPR
 • szkolenie w ramach specjalizacji – Specjalista Ratownictwa Wodnego – Ratownika Wodnego
 • dodatkowych zajęciach organizowanych przez WOPR w 2020/21 roku

oraz sprawy formalne:

 • zasady uczestnictwa w zajęciach WOPR  w ramach MSRW
 • COVID-19
 • RODO
 • badania lekarskie
 • opłaty w 2020/21 roku.

Podczas spotkania dla dzieci zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu BLS/AED

Z uwagi na wagę poruszanych spraw obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.
W przypadku braku możliwości obecności na zebraniu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel. 601 205 106) celem umówienia indywidualnego spotkania.

Harmonogram grup tylko dla członków Miniszkoły Ratownictwa Wodnego, Pływanie i CROSS.
Proszę o zapoznanie, aby spotkanie przebiegło sprawnie i bezpiecznie.
Jutro oczekujemy podania etapu i symbolu grupy (IA, IB itd.) aby ograniczyć pytania i Państwa czas.
Godziny oraz rezerwacje torów ze względu na obostrzenia COVID-19 nie mogą ulec zmianie.

Przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust.

Etapy grupy
 

Leave a Reply