RELACJA Z PODSUMOWANIA 2023 ROKU

Ponad 300 członków, przyjaciół i sympatyków

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach

spotkało się 16 lutego 2024 roku o godzinie 17.15 w sali konferencyjnej hali sportowej nr 2 przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach na podsumowaniu sportowo-ratowniczym 2023 roku

GALERIA

Swoją obecnością spotkanie uświetnili zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji, z którymi
WOPR Skierniewice współpracuje i jest przez nich wspierany od wielu lat, w celu poprawy
bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów skierniewickich i województwa łódzkiego
oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego reprezentowała w imieniu Pana Marszałka
Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera Pani Beata Ozga-Flejszer, Radna Semiku VI
kadencji oraz Pan Marcin Szymorek – Naczelnik Wydziału Analiz, Kontroli i Bezpieczeństwa,
Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa.

Wojewodę Łódzkiego reprezentowała Pani Kinga Klimczak – Kierownik Wojewódzkiego
Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Pani Agnieszka Milczarek
Spotkanie zaszczycili również swoją obecnością Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Pan
Jarosław Chęcielewski oraz przyjaciel WOPR Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skierniewice
Pan Dariusza Chęcielewski.

Na spotkaniu byli także obecni Pan Mariusz Wielgosz – Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Skierniewicach, Podinspektor Marek Zieliński – Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach oraz Wiceprezes Pływalni
Miejskiej „NAWA” Pan Arkadiusz Częstochowski, przedstawiciele służb i instytucji, z którymi
WOPR Skierniewice od wielu lat współpracuje w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarach
wodnych powiatów skierniewickich.

Na spotkaniu nie zabrakło także najwyższych władz centralnych i wojewódzkich WOPR w
osobach Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pana Pawła Błasiaka,
Prezesa WOPR Województwa Łódzkiego Pana Patryka Sokala, Wiceprezesa WOPR
Województwa Łódzkiego Pan Damiana Błaszczyka oraz jednej z najlepszych zawodniczek w
historii ratownictwa wodnego sportowego w Polsce, wielokrotnej uczestniczki Mistrzostw
Świata i Europy, multimedalistki Mistrzostw Polski, rekordzistki Polski Joanny Krajewskiej.

Szczególne wyróżnienie otrzymał Prezydent Miasta Skierniewice Pan Krzysztof Jażdżyk, który
za działania służące poprawie bezpieczeństwa nad wodą oraz wspieranie od wielu lat działań
WOPR Skierniewice został przez Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Pana Pawła Błasiaka odznaczony złotym medalem za zasługi dla WOPR.

Podczas spotkania podsumowującego Prezes WOPR Skierniewice przedstawił
najważniejsze działania, które członkowie organizacji przy współpracy z instytucjami
administracji państwowej, samorządowej, służbami państwowymi i partnerami zrealizowali w
zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w powiatach skierniewickich takie jak:
prowadzenie patroli ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem Zalewu Zadębie w ilości
około 1400 osobo/godzin; zajęcia edukacyjne i szkoleniowe ukierunkowane na szeroką
edukację i bezpieczeństwo na obszarach wodnych dla ponad 1200 osób w tym ponad 350
dzieci 5-6 letnich z 16 grup przedszkolnych ze Skierniewic, ponad 350 dzieci klas IV-VIII ze szkół
powiatu skierniewickiego oraz ponad 500 dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych ze
Skierniewic. Działania te przyniosły wymierny efekt w postaci 11 sezonu kąpielowego w
Skierniewicach bez wypadku utonięcia.

Następnie zgromadzonym osobom zostały przedstawione najważniejsze osiągnięcia sportowe
jakie wywalczyli sportowcy ratownicy w 2023 roku, a które przedstawiały się następująco:
aktualna pozycja w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży za rok 2023 według Instytutu
Sportu w Warszawie – Instytutu badawczego współpracującego z Ministerstwem Sportu i
Turystyki plasuje klub WOPR Oddział w Skierniewicach na – 5 miejscu w klasyfikacji klubów
sportowych w Skierniewicach i 1458 miejscu w klasyfikacji klubów sportowych w Polsce.

Zawodnicy reprezentowali Miasto Skierniewice i klub w kategoriach wiekowych:

Młodzik Młodszy (10 – 9 lat) na zawodach rangi:
– Mistrzostwa Województwa zdobyli – 65 medali (21 złote, 22 srebrne, 22 brązowe)
– Mistrzostwa Polski – zdobyli 14 medali (4 złote, 2 srebrne, 8 brązowych)
Ustanowili:
– REKORDY POLSKI w konkurencjach indywidualnych – 3
– REKORDY POLSKI w konkurencjach sztafetowych – 1

W kategoriach wiekowych Młodzik Młodszy (11 lat), Młodzik (12-13 lat), Junior Młodszy (14-
15 lat) i Junior (16-18 lat) na zawodach rangi:
– Mistrzostwa Województwa – zdobyli 130 medali (43 złotych, 45 srebrnych, 42 brązowych)
– Mistrzostwach Makroregionu – srebrny medal drużynowo dziewcząt
– Puchar Polski – zdobyli 6 medali (3 złote, 3 srebrne)
– Grand Prix Polski – zdobyli 8 medali (2 srebrne, 6 brązowych)
– Mistrzostwa Polski – zdobyli 16 medali (6 złote, 5 srebrnych, 5 brązowych)
Ustanowili:
– REKORDY POLSKI w konkurencjach indywidualnych – 9
– REKORDY POLSKI w konkurencjach sztafetowych – 2

Po przedstawieniu wyników nastąpiło uroczyste przyjęcie 42 nowych Członków WOPR do
organizacji, nadanie 15 stopni Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR dla osób, które
zdały egzaminy w 2023 roku, wręczenie powołań dla 21 zawodników WOPR Skierniewice do
kadry wojewódzkiej WOPR w sportowym ratownictwie wodnym we wszystkich kategoriach
wiekowych. Specjalne wyróżnienia i nagrody otrzymali z rąk zaproszonych gości medaliści
Grand Prix Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Polski, rekordziści Polski.

Na zakończenie spotkania Prezes WOPR Skierniewice podziękował Urzędowi Miasta w
Skierniewicach, Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, Wojewodzie Łódzkiemu, prywatnym
darczyńcom, członkom WOPR Skierniewice, rodzicom, dzieciom, młodzieży, ratownikom,
instruktorom za owocną działalność zarówno sportową jak i ratowniczą, realizującą misję,
jaką jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone
są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach oraz upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, a która nie byłaby możliwa bez ich wsparcia i ciężkiej pracy.

Leave a Reply