Przetarg na zakup samochodu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu – zakup samochodu dla WOPR Oddział w Skierniewicach

W dniu 23.09.2016 roku wpłynęło  zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  dotyczące zakupu pojazdu typu PICK-UP dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP zamawiający udziela odpowiedzi:
Zapytanie:
– Czy zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na dostawę samochodu wyposażonego w klimatyzacje automatyczną jednostrefową, przy spełnieniu wszystkich innych wymagań zawartych  w opisie przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
– Tak zamawiający dopuszcza
W związku z powyższym zamawiający modyfikuje zapis w SZ.

Zawiadomienie o wynikach postępowania
przetarg_wopr_samochd_wyniki_

Leave a Reply