Przetarg na zakup łodzi

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu – zakup łodzi kabinowej typu RIB ze specjalistycznym wyposażeniem oraz przyczepą podłodziową dla WOPR Oddział w Skierniewicach

Zamawiający zmienia istotne warunki zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w taki sposób że:

p. 9.6 podpkt. r 

Brzmienie dotychczasowe:

r)  kamerę termowizyjną z zoomem i funkcją śledzenia radarowego, z możliwością wykrycia człowieka z odległości min. 1500 m, oraz możliwością sterowania joystickiem. 

Brzmienie po zmianach:

r)  kamerę termowizyjną z zoomem i możliwością wykrycia człowieka z odległości min. 1500ft, oraz możliwością sterowania joystickiem.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 03.10.2016r. do godz. 19:00

SIWZ po zmianie

Zawiadomienie o wynikach postępowania
przetarg_wopr_dz_wyniki

Leave a Reply