POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WOPR SKIERNIEWICE – KMP SKIERNIEWICE

28 sierpnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Skierniewicach reprezentowanym przez Bernarda Motylewskiego i Komendą Miejską Policji w Skierniewicach reprezentowaną przez mł. insp. Tomasza Jarzynę.

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz działań prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych na wodach i terenach przywodnych, to tak naprawdę pisemne unormowanie wieloletniej współpracy pomiędzy ratownikami a policjantami ze Skierniewic. Współpraca odnosi się do obszarów:

 1.  ratowania życia i zdrowia ludzkiego na wodach  zalewu Zadębie ;
 2.  podejmowania akcji ratowniczych w celu ratowania mienia oraz środowiska naturalnego;
 3.  prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa nad wodą dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowania akcji informacyjnych na temat zagrożeń środowiska naturalnego, w szczególności zanieczyszczenia wód;
 4. prowadzenia rozpoznania w zakresie zmian ukształtowania brzegów, nurtów i dna akwenów w celu określenia warunków kąpieli, nawigacji i miejsc niebezpiecznych;
 5. kontrolowania jednostek pływających, jak i kąpielisk, w zakresie wyposażenia technicznego w odpowiednią ilość środków ratunkowych oraz w zakresie przestrzegania przepisów
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 6. ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń i przestępstw na wodach i terenach przywodnych;
 7. prowadzenia i udziału we wspólnych ćwiczeniach, szkoleniach, kursach z zakresu ratownictwa wodnego oraz znajomości obowiązujących przepisów na wodach;
 8. kontrolowania tzw. “dzikich kąpielisk” w zakresie przestrzegania przepisów ustawy  o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz prawa wykroczeń,
  ze szczególnym uwzglednieniem przepisu art.55 Kw.

W budowaniu bezpieczeństwa szczególnie ważna jest prewencja i profilaktyka. Systematyczna praca nad eliminacją pewnych zjawisk przynosi efekty. Najlepszym tego dowodem jest – jak podkreślił Bernard Motylewski –  brak utonięć  w Skierniewickim zalewie Zadębie w ciągu przynajmniej 4 ostatnich lat.

Zdjecia i źródłowy artykuł.

Leave a Reply