KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

TERMIN KURSU PEŁNGO: 25-29.03.2020
TERMIN RECERTYFIKACJI : 29.03.2020
Obydwa terminy odbęda sie w BYDGOSZCZY
Zgłoszenia:

  • na adres e-mail: ewa.zielinski.bydgoszcz@wp.pl
  • tel./sms: +48 509167167 (w godzinach 9:30-22:00)

UWAGA!!! Zmiana w kursach KPP odnośnie recertyfikacji:
Do recertyfikacji może przystąpić osoba posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3-miesiące od dnia egzaminu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2019 r., (D.U. Poz. 993 i 1590.)

 

Leave a Reply