Komunikat ILS

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako członek International Life Saving Federation (ILS) w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnie 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316 z pózn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem” jest podmiotem prowadzącym działalność związaną ze sportem, organizującym współzawodnictwo i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, a okoliczności te potwierdza przynależność WOPR do ILS oraz uznanie ILS przez MKOl – co wyczerpuje warunki wskazane w przepisie.

Tym samym Członkowie WOPR w rozumieniu Rozporządzenia są więc zawodnikami odpowiednio kadry narodowej WOPR, ligi województwa lub uczestnikami współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Strona Zarządu Głównego
Oświadczenie Zarządu Głównego: dokument