Grupa operacyjna

Grupa Operacyjna WOPR Oddział w Skierniewicach to specjalistyczna jednostka ratownictwa wodnego wydzielona do realizowania zadań w trudnych, specyficznych warunkach.

Do głównych celów działania Grup Operacyjnej WOPR Oddział w Skierniewicach należą:

  • Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.
  • Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną środowiska wodnego.
  • Udział w operacjach i prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach.
  • Ponadto Grupa Operacyjna WOPR Oddział w Skierniewicach prowadzi działalność prewencyjną i profilaktyczną oraz zabezpiecza organizowane na akwenach masowe imprezy rekreacyjne i sportowe.

Grupę Operacyjną WOPR Oddział w Skierniewicach tworzą najlepiej wyszkoleni i najbardziej doświadczeni członkowie naszej jednostki. Grupa Operacyjna liczy kilkanaście osób, a w jej skład wchodzą ratownicy i starsi ratownicy WOPR, instruktorzy WOPR, instruktorzy motorowodni, żeglarze, płetwonurkowie, instruktorzy nurkowania, instruktorzy ratownictwa skuterowego, instruktorzy BLS.

Grupa Operacyjna WOPR Oddział w Skierniewicach dysponuje znakomitym sprzętem ratowniczym, który zapewnia jej pełną mobilność i samodzielność działania, w tym między innymi, nowoczesną i w pełni wyposażoną łódź hybrydową mogącą pełnić rolę karetki wodnej, samochód z napędem na cztery koła, skutery wodne z platformami ratowniczymi, agregat prądotwórczy i zestawy do nurkowania umożliwiające łączność pod wodą.

TELEFONY ALARMOWE:
– Centrum powiadamiania ratunkowego nad wodą telefonu 601 100 100 – cały kraj
– 999 Pogotowie Ratunkowe
– 998 Straż Pożarna
– 997 Policja
– 986 Straż Miejska
– 112 Centrum Powiadamiania Ratowniczego
– Kierownik Grupy Operacyjnej WOPR Oddział w Skierniewicach – 510 653 071 (powiat skierniewicki ziemski i grodzki)

UWAGA!!! DZWONIĆ TYLKO W SYTUACJI ZAGROŻENIA NAD WODĄ

Leave a Reply