EFG 2022

GALERIA

W dniu 14 grudnia 2022r odbyło się po raz 15-sty międzynarodowe spotkanie koncentrujące przedsiębiorców i ekspertów wielu dziedzin gospodarki – Europejskie Forum Gospodarcze. Podczas pierwszego dnia forum obecni byli znakomici goście, wybitni prelegenci, przedstawiciele największych polskich firm mających za sobą kapitał państwowy i prywatny. Poruszymy najważniejsze tematy, które dziś nurtują przedsiębiorców. Zajmowano się innowacyjnością i konkurencyjnością firm z grupy MŚP; pozyskiwaniem nowych rynków zbytu, w tym w handlu zagranicznym; nowymi technologiami; nowoczesnym zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstw.

WOPR Oddział w Skierniewicach tego dnia prowadził panel 4 pod nazwą „Non-profit biznes? Jak to możliwe? Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako organizacja III sektora i firma z grupy MŚP” zagadnienia poruszane podczas panelu to między innymi innowacyjność, konkurencyjność, pozyskiwanie nowych rynków, nowe technologie, nowoczesne zarządzanie jako czynniki niezbędne dla rozwoju Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz związane z tym wyzwania, możliwości i problemy.
Moderatorami całego panelu byli:
Prezes WOPR Oddział w Skierniewicach – p. Bernard Motylewski oraz
Członek Zarządu WOPR Oddział w Skierniewicach – p. dr. Ewa Zieliński.
Gościem specjalnym był kpt. Roman Paszke – Żeglarz, kapitan jachtowy, budowniczy jachtów.
Pozostali prelegenci to:
Agnieszka Kossakowska – Członek Association of Chartered Certified Accountants, Ratownik Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Paulina Suchowiecka – Wiceprezes, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Zduńskiej Woli,
Patryk Sokal – Prezes, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Łódzkiego,
Kacper Piguła – Członek Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach oraz
Piotr Wójcik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach.