DOTACJE DLA WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach
rozpoczęło realizację zajęć dla dzieci dofinansowanych przez Miasto Skierniewice  w ramach
dotacji celowej z zakresu sportu na 2024 rok przyznanej przez
Prezydenta Miasta Skierniewice

Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym (do 10 roku życia)

z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami.