DOTACJE DLA WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach
rozpoczęło realizację zajęć dla młodzieży dofinansowanych przez Miasto Skierniewice  w ramach
dotacji celowej z zakresu sportu na 2024 rok przyznanej przez
Prezydenta Miasta Skierniewice

Rodzaj zadania:
Upowszechnianie sportu wśród młodzieży powyżej 10 roku życia,
dorosłych w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami.