DOTACJE DLA WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach
rozpoczęło realizację zadania dofinansowanego przez Miasto Skierniewice
z zakresu Ratownictwa i ochrony ludności na 2024 rok przyznanej przez
Prezydenta Miasta Skierniewice

Rodzaj zadania:
Wspieranie zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lądowego oraz organizowanie akcji z zakresu propagowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi i na drogach, unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy.