DOTACJE DLA WOPR

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach
rozpoczęło realizację zadania dofinansowanego przez Miasto Skierniewice
z zakresu Ratownictwa i ochrony ludności na 2024 rok przyznanej przez
Prezydenta Miasta Skierniewice

Rodzaj zadania:
Prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.