Dofinansowanie przez Wojewodę Łódzkiego

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH 
REALIZUJE W ROKU  2016  

ZADANIE PUBLICZNE „RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI” 

ZGODNIE Z UMOWĄ NR 2/ZK-I.68.9.2016

DOFINANSOWANE PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO

 

Osoby które będą potrzebowały pomocy nad wodą i w wodzie na zbiornikach wodnych zalew Zadębie i Sulejowski mogą korzystać z następujących nr telefonów alarmowych:
– zalew Sulejów nr 510653095 dyżur ratowników piątki od 15.00 do 20.00, soboty niedziele i święta od 10.00 do 20.00 ( baza w Bronisławowie od 17.06 do 24.07.2016 roku oraz w Smardzewicach od 29.07 do 04.09.2016 roku)
– zalew Zadębie  nr 510653071 dyżur ratowników piątki od 15.00 do 20.00, soboty niedziele i święta od 10.00 do 20.00 ( baza w Skierniewicach nad zalewem Zadębie ul. Konwaliowa przy przystani sprzętu pływającego od 17.06 do 04.09.2016 roku)

 

Leave a Reply