Dofinansowanie przez Wojewodę Łódzkiego

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH
REALIZUJE W ROKU 2017
ZADANIE PUBLICZNE „RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI”
pn. organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach
wodnych województwa łódzkiego w 2017 roku.
DOFINANSOWANE PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO
ZGODNIE Z UMOWĄ NR 1/ZK-I.68.10.2017

Osoby które będą potrzebowały pomocy nad wodą i w wodzie na zbiornikach wodnych zalew Zadębie mogą korzystać z numeru telefonu alarmowego – 510 653 071.

Dyżury ratowników wodnych będą odbywały się w:
– piątki od godziny 15.00 do 20.00,
– soboty niedziele i święta od godziny 10.00 do 20.00.

Baza ratownicza w Skierniewicach czynna od 15 czerwca do 17 września 2017 roku. Zlokalizowana nad zalewem Zadębie przy przystani sprzętu pływającego, ul. Konwaliowa.

 

Leave a Reply