Dane kontaktowe


Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach
KRS 0000247049
NIP 8361775347
REGON 100146597
Nazwa banku: Bank Pekso S.A. I O. w Skierniewicach
Numer rachunku bankowego: 24 1240 3321 1111 0010 4863 7872

Adres biura: ul. Prusa 6a, 96-100 Skierniewice
Telefon: 601 205 106
Adres korespondencyjny: ul. Zadębie 104, 96-100 Skierniewice

Mail:
woprskierniewice@wp.pl
woprskierniewice@interia.pl

Leave a Reply