„BEZPIECZNIE NAD WODĄ – ZAJĘCIA EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE”

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH
REALIZUJE W ROKU 2018 ZADANIE PUBLICZNE
„BEZPIECZNIE NAD WODĄ – ZAJĘCIA EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE”

ZADANIE FINANSOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ZGODNIE Z UMOWĄ NR 2/OI II/BOWŁ/2018
REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA 2018 ROK

Głównym celem programu “Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjne i szkoleniowe”, który przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich, oraz dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, jest kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie.

Program przedstawia dzieciom w wieku przedszkolnym w zabawny i ciekawy sposób wszystkie kwestie związane  z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Zajęcia zostaną przeprowadzone w przedszkolach, na pływalniach, nad zbiornikami wodnymi oraz na kąpieliskach. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież będą uczestniczyły w zajęciach o charakterze edukacyjnym, dotyczącym unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwanie się sprzętem wykorzystywanym do ratownictwa wodnego.

ZDJĘCIA

Leave a Reply