WFOSIGW

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: Zakup samochodu i łodzi na potrzeby działań prowadzonych przez WOPR Oddział w Skierniewicach na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa nad wodą

Wartość ogólna zadania: 740 000 PLN

Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 200 000 PLN

Opis zakresu projektu: Współdziałanie z administracją publiczną oraz podmiotami zainteresowanymi ochroną środowiska wodnego, prowadzeniem działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych powiatu skierniewickiego ziemskiego i grodzkiego, województwa łódzkiego oraz prowadzenia akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych w tym powodzi na terenie całego kraju.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Leave a Reply