woj_lodz_logo

Dofinansowanie przez Wojewodę Łódzkiego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział w Skierniewicach realizuje w roku 2017 zadanie publiczne „RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI”
pn. organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa łódzkiego w 2017 roku.
[...]
1 5 6 7 8 9