wfos_2

WFOSIGW

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Skierniewicach realizuje w 2019 roku zadanie pod [...]
woj_lodz_logo

Dofinansowanie przez Wojewodę Łódzkiego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział w Skierniewicach realizuje w roku 2017 zadanie publiczne „RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI”
pn. organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa łódzkiego w 2017 roku.
[...]
nfos

NFOSIGW

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nazwa zadania: Zakup samochodu i łodzi na potrzeby działań prowadzonych przez WOPR Oddział w Skierniewicach [...]
1 2