dotacjeMikroGranty2020

Realizacja zadania publicznego

ZADANIE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 Tytuł: Przygotuj się do sezonu letniego, zadbaj o odporność [...]
1 2 3 12